Perspektywy rozwoju

Perspectives d'évolution

Zapewnić sobie dodatek do pensji, a może piąć się ku stanowiskom kierowniczym? Decyduj sama i podejmuj działania we własnym tempie.

Bez względu na Twoją motywację (dodatkowy dochód, powrót do pracy, zmiana ścieżki kariery…) zapewnimy Ci pomoc na nowym stanowisku. Jeśli zdecydujesz się kontynuować rozwój zawodowy, nasza sieć pozwoli Ci rozwinąć skrzydła. Dzięki sieciowej sprzedaży bezpośredniej utworzysz własny zespół, a wraz z rosnącą liczbą jego członków będziesz mieć możliwość awansowania na stanowisko certyfikowanej konsultantki kosmetycznej, animatora marki Dr., dyrektora marki Dr. oraz dyrektora marki Dr. na szczeblu premium.

Zajmiesz się szkoleniem i prowadzeniem zajęć dla konsultantek kosmetycznych. Twoje wynagrodzenie będzie rosło proporcjonalnie do wyników osiąganych przez Twój zespół.

Twoim celem jest pomagać podopiecznym w tworzeniu ich własnych zespołów. Aby do tego doprowadzić, musisz umożliwić im rozwój, przekazując wierną kopię własnej wiedzy. Pamiętaj, że zamiast powiększać liczebność zespołu, należy raczej szkolić jego członków, prowadzić dla nich zajęcia i śledzić ich postępy.

Zarówno za sprzedaż produktów, jak i za szkolenia dla zespołu przysługuje bezpośrednie wynagrodzenie oparte na przejrzystych zasadach. Jego wysokość zależy od indywidualnych wyników, przy czym nie stosujemy ani kwot minimalnych, ani tym bardziej pułapu górnego! Dzięki takim rozwiązaniom wszyscy możemy wskazać w naszym otoczeniu osoby, które pomimo braku specjalistycznego wykształcenia zrobiły wspaniałą karierę, ponieważ wykazały się zaangażowaniem i wytrwałością